KVALIFIKOVANÝ PERSONÁL - Konference, semináře, ocenění

Domov Bystřice zaměstnává kvalifikovaný personál na pracovních pozicích pracovník v sociálních službách přímá obslužná péče, pracovník v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, sociální pracovník, všeobecná sestra, fyzioterapeut, administrativní pracovníci. Dále chod domova zajišťuje pomocný personál, tzn. kuchařky, pomocné kuchařky, uklízečky, pradleny, šička, údržbáři – řidiči. 

Konference a semináře

2024

17.5.2024 - Pozvánka na manažerský seminář - Hodnocení, hodnotící pohovor

16.4.2024 - Pozvánka na akreditovaný seminář - Autonomie pečujícího aneb každý má svoje limity

20.2.2024 - Pozvánka na akreditovaný seminář - Specifika péče o inkontinentního uživatele

25.-26.1.2024 - Pozvánka na akreditovaný seminář - Jak dobře individuálně plánovat

2023

19.9.2023 - Pozvánka na školící akci - Problematika dentální hygieny uživatelů sociálních služeb

3.-4.6.2023 - Pozvánka na školící akci - Základní kurz Bazální stimulace

17.5.2023 - Pozvánka na manažerský seminář - Delegování a efektivní motivace podřízených

16.5.2023 - Pozvánka na akreditovaný seminář - Komunikační kompetence pracovníků v přímé péči

4.4.2023 - Pozvánka na školící akci - Využití rehabilitačních postupů a pomůcek při práci s klienty se sníženou soběstačností

21.2.2023 - Pozvánka na školící akci - Nežádoucí události v sociálních službách

2022

22.6.2022 - Pozvánka na školící akci - Zvládání zátěžových situací pro pomáhající profese

29.4.2022 - Pozvánka na školící akci - Ochrana osobních údajů v praxi Domova sociálních služeb

26.4.2022 - Pozvánka na školící akci - První pomoc a prevence infekčních onemocnění

2021

20.7.2021 - Pozvánka na na školící akci - Komunikace a vzájemná podpora v týmech v prostředí sociálních služeb

27.5.2021 - Pozvánka na seminář - Péče o inkontinentního uživatele a hygienické postupy

2020

14. července 2020 - Pozvánka na školící akci - První pomoc a prevence infekčních onemocnění

16. června 2020 - Pozvánka na školící akce -  Prevence vybraných přenosných onemocnění - COVID-19

11. února 2020 - Pozvánka na na školící akci - Inspekce kvality sociální služeb

2019

22. října 2019 - Pozvánka na školící akci - Sexualita lidí s mentálním handicapem

24. září 2019 - Pozvánka na vzdělávací seminář - Nabídka vzdělávacího semináře zaměřeného na vykazování zdravotní péče v odbornosti 913

8. - 9. června- 2019 - Pozvánka na školící akci - Základní kurz Bazální stimulace

22. května 2019 - Pozvánka na školící akci - Úvod do problematiky péče o inkontinentního uživatele

7. května 2019 - Pozvánka na školící akci - Aktivizace a motivace uživatelů sociálních služeb

5. března 2019 - Pozvánka na školící akci - Problematika poruch chování uživatelů v sociálních službách

2018

20. listopadu 2018 - Pozvánka na školící akci - Žena v roli pracovníka v sociálních službách

19. června 2018 - Pozvánka na besedu - Požární prevence, rizika, opatření v DOZP - praktické ukázky

21. května 2018 - Pozvánka na školící akci - Základy kompresivní terapie a hojení ran

20. března 2018 - Pozvánka na školící akci - Škola zad

13. února 2018 - Pozvánka na školící akci - První pomoc a infekční onemocnění

2017

18. - 19. listopad 2017 - Pozvánka - Základní kurz Bazální stimulace 

12. září 2017 - Pozvánka na akreditovaný kurz - Základy manipulace s imobilním klientem

7. února 2017 - Pozvánka na akreditovaný kurz - Péče o pečující v sociláních službách

2016

6. září 2016 - Pozvánka na akreditovaný kurz - Úvod do problematiky zvládání jednání osob, kterým je poskytována sociální služba

7.června 2016 - Pozvánka na školicí akci - Prevence infekčních onemocnění

26. dubna 2016 - Pozvánka na besedu - Požární prevence, rizika, opatření v Domově Bystřice

29. března 2016 - Pozvánka na školicí akci - První pomoc

13. - 14. února 2016 - Pozvánka na školicí akci - Nástavbový kurz bazální stimulace

Ocenění pracovníků Domova Bystřice

2017

Hejtman poděkoval pracovníkům v sociálních službách

2016

Hejtman poděkoval pracovníkům v sociálních službách

Poděkování od pana hejtmana paní Ing. Kateřině Šimkové

2015

Hejtman ocenil pracovníky v sociálních službách

"Napřed jsem se jich bála, ale pak jsem si je zamilovala" - rozhovor s Jitkou Novysedlákovou, která už jednačtyřicet let pracuje v Domově pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou na Klatovsku (Deník, 4. června 2015)

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing