11. 2. 2020 - Pozvánka na školící akci

Inspekce kvaliti sociálních služeb

Pozvánka na školící akci

POZVÁNKA  NA  ŠKOLÍCÍ  AKCI

 

Společnost SEMILEAS, a. s. ve spolupráci

s Domovem pro osoby se zdravotním postižením v Bystřici nad Úhlavou Vás zvou na školící akci na téma:

 

Inspekce kvality sociální služeb

 

Bc. Simona Tomanová

 

Termín konání:                                          11. února 2020

Místo konání:                                            DOZP Bystřice nad Úhlavou, p.o.

                                                                       Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko

Začátek školící akce:                                 09,00 hod.

Předpokládaný konec školící akce:       15,00 hod.

Účastnický poplatek:                                dle dohody

 

Program:

08,30 – 09,00  hod.                Registrace účastníků.

09,00 – 09,05  hod.                Zahájení školící akce.

09,05 – 14,45 hod.                Přednáška na uvedené téma Bc. Tomanová Simona

14,45 – 15,00  hod.                Diskuze a ukončení školící akce.

 

Obsah:  Cílem kurzu je seznámit jeho účastníky s legislativním ukotvením inspekcí kvality sociálních služeb a s detailní přípravou na inspekci tak, aby se snížila obava z kontrolních procesů a byla posílena každodenní kvalitní kontinuální práce všech zaměstnanců sociálních služeb. Kurz objasní průběh inspekce, její předmět, inspekční protokol, nejčastější pochybení poskytovatelů sociálních služeb a nápravná opatření zjištěných chyb. Vysvětlí rizikové oblasti při nastavování a plnění standardů kvality a upozorní na další zákonné požadavky. Účastníci kurzu budou diskutovat poznatky z vlastní zkušenosti z inspekce.

 

• zakotvení kontrolních procesů v legislativě

• příprava na inspekci, plán, personální zajištění, účastníci kontroly

• průběh inspekce, úvodní setkání, výběr respondentů, prohlídka zařízení, studium dokumentace

• referující zaměstnanec, pravidla rozhovoru

• seznámení s výsledky kontroly

• podání a řízení námitek, ukončení inspekce

• příklady dobré praxe

 

 Akce v trvání 8 hodin MPSV. / Nově i pro zdravotní sestry. /

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing