O organizaci - DOZP - Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Organizace

Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou, je zřízen Plzeňským krajem a poskytuje sociální službu „Domov pro osoby se zdravotním postižením“, která je určena osobám s vrozeným středním až těžkým mentálním postižením v možné kombinaci s postižením tělesným. Cílovou skupinou jsou osoby ve věku od 18-ti let, které v době přijetí do zařízení nepřesáhly věkovou hranici 55-ti let s mentálním postižením středně těžkého až hlubokého stupně, popř. s přidruženým tělesným postižením, nebo osoby s lehkým mentálním postižením, které však vyžadují nepřetržitou ošetřovatelskou péči. Nabízené služby jsou spojeny s celoročním pobytem.

U nás
Zima

Další informace o Domově

 • V souvislosti s dokončenou stavební akcí Přístavba a Stavební úpravy bezbariérového oddělení se nám koncem roku 2018 podařilo dovybavit relaxační místnost Snoezelen specifickými předměty - podívejte se ZDE
 • Svépomocí jsme zrealizovali a 17. září 2018 uvedli do provozu novou venkovní terapii (tzn. Kneippův suchý chodník) - podívejte se ZDE
 • V prosinci 2017 jsme dokončili další stavební akci Přístavbu a Stavební úpravy bezbariérového oddělení - podívejte se ZDE
 • Na podzim 2016 jsme úspěšně zrekonstruovali a rozšířili jídelnu pro naše klienty - podívejte se ZDE
 • 26. března 2015 po dvou letech úspěšně skončil projekt opravy havarijního stavu budovy stacionáře - podívejte se ZDE
 • Stavební úpravy v Domově v roce 2009 - podívejte se ZDE
 • 18. prosince 2008 jsme díky příspěvku mohli pořídit nový minibus - podívejte se ZDE
 • Jak probíhaly stavební práce a parkové úpravy v letech 2007 - 2008 se můžete podívat ZDE

Kapacita této služby je 150 lůžek, věková hranice je od 18-ti let věku. 

Dle § 48 zákona č. 108/2006 Sb., služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • Poskytnutí ubytování,
 • Poskytnutí stravy,
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • Sociálně terapeutické činnosti,
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 • Vzdělávací a aktivizační činnosti.

Areál zařízení tvoří hlavní budova, budova stacionáře, technické zázemí a rozsáhlé venkovní plochy.

V zařízení je služba realizována ve dvou úsecích: Úsek sociálně zdravotní a Úsek sociálně aktivizační, oba úseky mají po sedmi odděleních. Základem péče a podpory je především péče ošetřovatelská, lékařská a rehabilitační, dále pak ještě péče terapeutická.

Oddělení jsou účelně a moderně vybavena, dle potřeby včetně stropního pojezdového zvedacího systému, který usnadňuje namáhavou fyzickou práci.

Pokoje, které využívají uživatelé s těžkým kombinovaným postižením, jsou vybaveny polohovacími lůžky,  antidekubitním systémem a různými polohovacími pomůckami.

Uživatelé mají možnost zapojit se do aktivizačních činností nejen přímo na jednotlivých odděleních v prostorných hernách, ale mohou dle svých možností využít např. vnitřní bazén či venkovní brouzdaliště, aktivizační místnost, kavárnu, canisterapii, taneční terapii, sociálně terapeutickou dílnu apod. V případě příznivého počasí mohou využívat terasy nebo zahradu, která je součástí zařízení a jsou zde umístěny altánky a cvičební prvky.

   

Jak se stát uživatelem?

Vyplnit a doručit žádost o přijetí včetně lékařského posudku a dalších příloh, formulář je dostupný ke stažení na webových stránkách zařízení v sekci Vývěska nebo si může zájemce o službu sjednat informační schůzku se soc. pracovnicí a osobně zařízení navštívit, prohlédnout si ho a formulář žádosti si vyzvednout.

   

Podmínky přijetí:

 • žadatel spadá do cílové skupiny uživatelů
 • volná kapacita

     

Okolnosti vylučující přijetí:

 • zařízení neposkytuje službu o kterou je žádáno
 • naplněná kapacita
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí sociální služby (zdravotní stav žadatele vyžaduje poskytnutí zdravotní péče ve zdravotnickém zařízení – infekční onemocnění, chování žadatele by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití…)
 • osobě, která žádá o poskytnutí služby, vypověděl poskytovatel v době kratší než 6 měsíců smlouvu z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy.

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing