Aktivizační činnosti v DOZP - Domov pro osoby se zdravotním postižením Bystřice nad Úhlavou

Aktivizační činnosti

Volnočasové aktivity v našem domově

Sportovní činnosti zahrnují sportování s aktivizačními pracovníky - fotbal, pétanque, cvičení v aktivizační místnosti, jízdu na kole, koloběžkách, výlety... Uživatelé se účastní několika sportovních akcí během roku. V areálu domova se pořádají sportovní a kulturní akce - Sportovní den, fotbalové zápasy, maškarní bál, diskotéka, besídka pro rodiče i veřejnost atd. Uživatelé navštěvují výstavy, kina, divadla a jezdí na výlety - např. do ZOO, hrady, poutě a mnoho dalších.

Zájmové činnosti

Jedním z cílů organizace je podporovat život uživatelů zajímavými a nápaditými činnostmi a aktivitami. V areálu domova je velká zahrada s hřištěm, brouzdalištěm, která zároveň nabízí dobré podmínky k sportovnímu vyžití obyvatel. Zahrada slouží také jako místo k procházkám a k relaxaci.

Hudební kapela Mikeška, kterou tvoří uživatelé domova, vystupuje v tuzemsku i v zahraničí, je účastníkem mnoha setkání osob se zdravotním postižením a hudebních festivalů.

Dále u nás působí taneční kroužek Bystřinka, který má 12 členů a jeho repertoár se skládá z country, chodských a moderních tanců. Často vystupuje při různých příležitostech.

Tanečně-pohybový kroužek vede choreograf Mgr. Petr Veleta a skládá se z 12 uživatelů, z nichž jsou 2 uživatelé imobilní. Svá vystoupení realizují na dobročinných plesích, přehlídkách a festivalech např. na festivalu „Prostor pro duši“ v Tachově.

V dílně pracovní rehabilitace probíhají specializované pracovní činnosti pod vedením pracovníků v sociálních službách, kteří pomáhají uživatelům vytvářet různé výrobky: jedná se o výtvarné činnosti - batikování, malování na sklo a výrobu dárkových a dekoračních předmětů, ale i o práci na hrnčířském kruhu či vypalování keramiky v peci. Nabídka výrobků našich uživatelů je vystavována a současně prodávána na nejrůznějších akcích.

Sportovní činnosti zahrnují sportování s dobrovolníkem, fotbal, pétanque, cvičení v aktivizační místnosti, jízdu na kole. Uživatelé se účastní několika sportovních akcí a olympiád pro tělesně postižené. V areálu domova se pořádají sportovní a kulturní akce- Sportovní den, fotbalové zápasy, maškarní bál, diskotéka, besídka pro rodiče i veřejnost atd. Uživatelé navštěvují výstavy, kina, divadla a jezdí na výlety např. do ZOO, hrady, poutě atd.

Pracovní možnosti

Uživatelé mají možnost vykonávat různé pracovní činnosti na základě pracovně-právních vztahů buď v provozech v domově jako výpomoc v prádelně, v kuchyni, v údržbě areálu či na zahradě, nebo v organizacích v blízkém okolí - např. Pekárny a cukrárny Klatovy a. s., Aeroxon, s. r. o. a další.

Akvabely v našem bazénu

Akvabely v našem bazénu

Divadelní představení

Divadelní představení v našem domově

KONTAKTY

email
Ředitelka
Ing. Kateřina Šimková
email
Ekonomka
Alexandra Blašková
email
Sociální pracovník
Mgr. Ivana Novotná
email
Úsek soc. zdravotní
Radka Švecová
email
Úsek soc. aktivizační
Jana Matulová
email
Stravovací úsek
Pavla Nová

DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Příspěvková organizace (IČ 49207300), Bystřice nad Úhlavou 44, 340 22 Nýrsko, okres Klatovy, Plzeňský kraj, Česká republika.

Telefonní ústředna: +420 376 571 270, případně +420 376 571 763mobil: +420 774 707 716

Whistleblowing